Asia Lac Thien – Rosenowstr. 9-11 04357 Leipzig

LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Rosenowstr. 9-11 04357 Leipzig
Điện thoại: (+49) 341 600 40 21 – (+49) 341 600 58 26
Email: lacthien.leipzig@yahoo.de

Giờ làm việc

Thứ 2 – Thứ 6 / Từ 9h00 – 18h00
Thứ 7 / Từ 9h00 – 14h00
Chủ nhật không làm việc